Uddannelsen som lokomotivfører hos DSB S-tog ... del 6

Billeder her på siden er lånt fra www.sporskiftet.dk og Mortens Jernbanefotos

Efter undervisningen om bremser - trykluft og hydraulisk - var det blevet tid til faget sikkerhed. Igen var det Henrik Jacobsen vi skulle have i dette fag, og som tidligere omtalt, så er det nok en af de bedste lærere man kan få i dette fag. Henrik ved virkelig hvad han taler om, han er rigtig godt inde i stoffet, da han arbejder med det til daglig. Vi startede med en gennemgang af stoffet fra første skoleperiode, og så var det ellers i gang med nye paragraffer. Henrik formidler stoffet på en letforståelig måde, og kan forklare hvorfor tingene er som de er. Det er ikke altid det virker lige logisk til at begynde med, men når Henrik så forklarer det, så burde alle kunne forstå det.

Der gik også godt en uge af anden skoleperiode med sikkerhedsundervisning. Og så var det blevet tid til endnu en ekskursion til Tølløse. Denne gang blev der gået mere i dybden med de enkelte dele af sikringsanlægget på Tølløse station, ligesom sporskifter og overkørsler blev gennemgået endnu en gang. Også denne gang var Steen fra Bane Danmark med, og denne gang virkede han mere oplagt end første gang vi mødte ham. Manden er tog-fanatiker, og han ved rigtig meget om emnet. Efter besøget i Tølløse tog vi tilbage til Høje Tåstrup, og efter frokosten var det tid til en tur ned på S-togsdepotet i Høje Tåstrup. Her kiggede vi på nogle af de ting som er at finde her.

Vi havde også undervisning i befordring af handicappede, hvilket jeg også fra mit tidligere job har haft kontakt med. Her var vi nødt til at møde på CPH Wests afdeling i Ishøj, da der på skolen i Høje Tåstrup er trapper til anden sal. Underviseren vi havde i faget handicap, sad i kørestol, og det gjorde det faktisk umuligt at lægge undervisningen på anden sal. Ligeledes var faget brandbekæmpelse lagt på skolen i Ishøj, da der heller ikke er mulighed for at sætte ild til en tønde med benzin og diesel i Tåstrup - her er der gode udenomsarealer i Ishøj hvor dette er muligt. Her skulle vi efter en teoretisk gennemgang slukke ilden i tønden. Det foregik først med et brandtæppe, herefter med en kulsyreslukker og til sidst med en pulverslukker. Det blev efterhånden sværere og sværere for vores lærer at få ild i tønden igen, efter at en af de andre fra holdet nærmest havde fyldt tønden med pulver. Men det var da en af de sjove dage i undervisningen.

Vi havde også undervisning i togkontrolanlæg. ATC som findes på fjerntog, hvor underviserne kom fra. ATC-anlægget er ikke så forskelligt fra HKT-anlægget som vi kører med i S-togene. Alligevel er der forskelle - HKT-anlægget bliver løbende opdateret gennem linieledere, som er de ledninger der ligger imellem skinnerne, hvor ATC-anlægget bliver punktopdateret af baliser der ligger til højre for sporet. Anlæggene har hver deres fordele og ulemper, dog ser jeg flest fordele ved HKT-anlægget. Undervisningen i ATC, skulle også vise sig at blive nyttig i næste praktikperiode, hvor vi skal ud og køre med fjerntog. Undervisningen i HKT fik vi af Torben, som også her viste at han ved hvad han taler om. Dog ligger en del af undervisningen i HKT-anlægget i faget sikkerhed, og her havde Henrik også gjort sit til at alle forstod det.


En af DSB's "nye" blå styrevogne - sådan en skal jeg nok få prøvet en dag.

To dage af skoleperioden skulle også gå med førstehjælpsundervisning. Der er sket en del, siden jeg for mange år siden havde undervisning i dette. At læreren så samtidig ikke var specielt motiverende gjorde det til et par lange dage. Der var dog ingen fra holdet der fik pustet liv i dukken, eller vækket den til live med hjertemassage. Men det endte da med at alle gik hjem med et førstehjælpsbevis.

Vi skulle også have undervisning i krisepsykologi. for at sige det lige ud, så - gaaaaab. Ind ad døren trådte en lærer som ingen vist var i tvivl om var psykolog. Det blev en af de længste dage i skoleperioden, og jeg følte virkelig ikke jeg fik noget som helst med i bagagen, som jeg kunne bruge til noget som helst senere. I stedet mener jeg, at undervisningen burde have fokuseret mere på, hvordan man kan takle de situationer man kan komme ud for i jobbet som lokomotivfører, end hvorfor man reagerer som man gør. Så heller en krisepsykolog fra Falck, men det er sikkert for dyrt for skolen. Den dag kunne jeg godt have undværet.

Vi skulle også undervises i de specielle ting der er omkring sikkerhed hos lokalbanerne. Her havde vi igen Henrik Jacobsen, som også denne dag fik uddybet både dagens emne, ligesom der blev tid til gennemgang af noget af det vi havde om tidligere - lidt repetition er aldrig af vejen :-)

Efterhånden er vi nået til sidste dag i denne skoleperiode, og så er det tid til stopprøven. Stopprøven handler både om teknik og sikkerhed. Man får 25 spørgsmål i hvert emne, og man skal have 64% rigtige i sikkerhed og 70% i teknik. Jeg tror at alle var en lille smule skræmt af denne prøve, som man godt nok får et forsøg mere til at bestå hvis man ikke klarer den i første forsøg. Jeg syntes personligt, at prøven var meget lettere end forventet - for at prale lidt - så havde jeg 90% rigtige i sikkerhed, og 100% i teknik. Alle på holdet bestod prøven, så alle var lettede efter denne dag. 

Nu er det så endnu en gang blevet tid til at skulle ud og køre tog. Anden praktikperiode strækker sig fra 3. september til 4 oktober. Her skal vi ud og køre både S-tog, fjerntog og på Lokalbanen. Den kan du læse mere om på næste side.


Der er også sket lidt med udviklingen hos lokalbanen, så jeg ser frem til at prøve deres nye tog

Uddannelsen - del 7