Uddannelsen som lokomotivfører hos DSB S-tog ... del 5

Nogle af billederne her på siden er lånt fra Mortens Jernbanefotos

Det kan blive en meget lang afhandling, hvis jeg skal fortælle om hver enkelt dag i køreperioden - så det vil jeg undlade. Jeg vil i stedet blot fortælle om de forskellige opgaver der følger med i jobbet som lokomotivfører på S-tog.

Mange af dagene ligner hinanden, men der sker dog noget forskelligt alligevel - specielt når man er under uddannelse. Når man køre i en "fast tur", så kender man sine fridage og arbejdstider lang tid frem i tiden, hvorimod hvis man er i reserven, som er de personer der afløser på de faste ture under sygdom, ferie eller når folk er på efteruddannelse ikke har helt de samme muligheder. Dog ved man alligevel hvornår man har friweekend og fridage, men ikke så meget om arbejdstiderne langt ud i fremtiden. De fleste lokomotivførere har fri hver anden weekend, de andre uger ligger fridage midt i ugen. Det kan også have fordele at holde fri på hverdage, så er der tid til at shoppe og klare ting og sager af privat karakter når der ikke er så mange mennesker i butikker, banker og posthuse og lignende. Jeg er ikke skræmt af arbejdstiderne hos DSB, da det ikke er så forskelligt fra hvad jeg har været vandt til fra taxijobbet.


S-tog af 4. generation på København H - Litra-SA nr. 95

Under uddannelsen skal der dagligt udfyldes en logbog. Dette skal både ske når vi er på skole, og når vi er ude og køre. Der er helt bestemte krav til, hvad vi skal have undervisning i på de enkelte skoleperioder og i de forskellige køreperioder. Dog springer man lidt i rækkefølgen på skolen - sikkert af hensyn til planlægningen. I køreperioderne er der også forskellige ting som skal prøves, og der lægges gradvist mere og mere på, i de forskellige perioder. I den første køreperiode skal man kun køre hos egen operatør - for mit vedkommende DSB S-tog. I de senere perioder skal vi også over og køre hos DSB Fremføring og hos Lokalbanerne - men mere om det senere.

På grund af sommervarmen og det store sporarbejde fik jeg i første praktikperiode prøvet langt flere ting end egentligt planlagt. Igen er jeg nødt til at rose min kørelærer, for at han også, selvom det ikke var planlagt lod mig deltage i disse opgaver. De første dage annoncerede han i højttalere til passagererne, hvis f.eks. toget ikke stoppede på forskellige stationer, og om at de i stedet kunne benytte S-togsbusser. Allerede i den anden uge lod han så mig gøre dette også. De første gange skulle man da lige tænke igennem hvad man ville sige, men det bliver selvfølgelig også lettere med erfaringen. Her har jeg måske også lidt med i bagagen fra mit tidligere job - i store taxier har man radio, og er vant til, at andre kan høre hvad man siger, så det skal helst lyde fornuftigt. Ligeledes har jeg jo en hobby, der også består af kommunikation - så her har jeg måske også en fordel.

Under første praktikperiode fik jeg som sagt prøvet langt flere ting end planlagt - og min kørerlærer fik vist også arrangeret lidt uregelmæssigheder som jeg selv fik lov til at løse. F.eks. hvis man holder for et signal på stop, så melder man til FC, at man mangler signal - så bliver man kaldt op og får tilladelse til at rangere forbi signalet - ind-, ud- eller forbirangering afhængig af hvilket signal det er. Sikkerhedsmeldinger som det korrekt hedder, skal vi først prøve i anden praktikperiode, men Henrik lod mig modtage og kvittere for disse allerede i anden uge, ligesom kørsel ad venstrespor også først er ting vi skal prøve senere i uddannelsen, men det har været svært at undgå i første periode. Vi skal også deltage i indrapportering af uregelmæssigheder og fejl på materiellet og sporene - dette lod Henrik mig også deltage i - begge vores navne og id-numre blev påført på de rapporter vi lavede. Henrik fik også arrangeret at jeg skulle lave nødopkald til FC - hvilket også først ligger senere i uddannelsen. Så alt i alt må man sige at det blev nogle spændende uger i første praktikperiode. Vi fik primært kørt om aftenen, men da jeg også skal prøve at køre morgenture og ture midt på dagen blev dette også arrangeret - det er godt nok fælt at møde kl. 06.00 når man er vandt til at køre om aftenen - men de vagter kommer der mange flere af senere. Når man er på skole skal man trods alt også møde om morgenen, og det er da indtil videre gået fint.

Vi fik også på flere af vores ture snakket en del om sikkerhed og teknik. Dette som en opfølgning på den undervisning vi havde på første skoleperiode. Det er dog begrænset hvor meget vi kunne snakke den teknik vi lærte på skolen, da det handlede om dieselmotor, og Henrik ikke havde den store erfaring i dette emne. Sikkerhed fik vi dog snakket en del om, også på ture hvor jeg kørte på strækningen for første gang. Det fandt Henrik så ud af, var lidt ondskabsfuldt, da der er en del man skal koncentrere sig om på de strækninger, men han mente dog alligevel at jeg var rimeligt godt inde i stoffet, og klarede turene fint alligevel - ja man kan vel multitaske :-) I øvrigt fik vi i løbet af første praktikperiode kørt hele S-togsnettet igennem flere gange - ud på alle strækninger, som også er en del af kravet i undervisningen. Også rangering på forskellige depotstationer fik vi prøvet.


Logbogen som skal udfyldes dagligt

Der er endnu ikke skrevet nogle negative ting i logbogen, faktisk står der at jeg gør det godt.

Efterhånden er vi nået til d. 30 juli - og så er det tilbage på skolebænken

De syv ugers kørsel gik rigtig stærkt, men det er også stadig nyt og spændende - og så flyver tiden som bekendt af sted. Men mandag morgen d. 30 juli var det endnu en gang blevet tid til at møde på CPH West i Høje Tåstrup. Og tid til gensyn med de andre fra holdet. Man var jo spændt på om alle mødte op igen, eller om nogen af de andre måske havde fundet ud af, at det måske slet ikke var noget for dem, at køre tog. Alle mødte op, og de første timer blev brugt på at fortælle om oplevelserne ude på banen. Men det var også tid til undervisning i teknik. Torben, som vi jo også blev undervist af i første skoleperiode kom for at lære os om trykluftbremser. Egentlig var det planlagt at vi skulle have haft sikkerhedsundervisning, men grundet ferie var der byttet om på fagene. Den første uge, og et par dage gik med bremsesystemer i både lokomotiver, togsæt og vogne. Her er der meget der skal læres - og igen er det måske ikke så motiverende at lære om trykluftbremser, når nu S-toget har hydrauliske bremser og el-bremse. Men det skal jo læres, vi skal i næste praktikperiode også ud og køre med fjerntog, så lidt får vi da brugt af det vi lærer. Der gik også en dags tid med at lære om hydrauliske bremser.

Undervisningen i bremser består i, at lære om hele systemets opbygning, men også om de forskellige tryk der skal være forskellige steder i systemet. Der undervises i hvordan man laver bremseprøver og hvordan de forskellige ventiler i trykluftsystemet fungerer - så det er bare med at hænge i - der er meget der skal læres og huskes. Vi kommer til prøve i stoffet, både som en stopprøve i denne skoleperiode, og en afsluttende prøve i teknik i den sidste del af uddannelsen. Det er ikke for meget tid til undervisningen i dette fag, da det er et ganske stort område.

Uddannelsen - del 6