Uddannelsen som lokomotivfører hos DSB S-tog ... del 3

Billederne her på siden er lånt fra Mortens Jernbanefotos

Vi er efterhånden nået til fredag d. 18 maj. I dag handler undervisningen om introduktion til jernbanemateriel/vognlære. Det er den første dag med undervisning i teknik, og derfor er det selvfølgelig ekstra spændende. Jeg føler nu, at det begynder at handle lidt om jernbane, og det jeg forhåbentlig skal beskæftige mig med indtil jeg skal på pension. Vi undervises af Torben, som skal være vores primære lære indenfor teknik i de kommende mange måneder, og det lader allerede på førstedagen til, at vi har fået er meget dygtig lærer der kan svare på uddybende spørgsmål indenfor alle tekniske emner.

Igen i dag, d. 21 maj handler det om jernbanemateriel og vognlære. Tirsdag d. 22 skal vi så til at lære en masse om dieselmotorer. Man kan mene, at det er ganske overflødigt, da jeg jo er i gang med en uddannelse der skal lære mig at køre elektriske S-tog. Omvendt kan det jo også blive en fordel for mit vedkommende, da uddannelsen siden 2005 har været en generel uddannelse som lokomotivfører. Skulle jeg på et senere tidspunkt få lyst til at køre på "de lange skinner", eller hos en lokalbane, så er det kun den sidst del af undervisningen jeg skal have igen, nemlig litrauddannelsen. Med andre ord, betyder det, at jeg er klar til at køre på fjern- eller lokalbane med "kun" ca. 1 måneds efteruddannelse. På den anden side, er det ekstremt dyrt for DSB S-tog, der nu skal uddanne os alle sammen i 10-11 måneder. Hvis vi skulle uddannes alene til at køre på S-tog, så kunne uddannelsen vel kortes ned til 4-5 måneder, da der ikke er behov for at lære om dieselmotor, trykluftbremser o.s.v.


Ingen af disse togtyper er længere i drift. Både 2. og 3. generations S-tog er i dag udrangeret

Nu var det så blevet tid til en tur ud i det grønne. Vi skulle i dag (d. 23 maj) på ekskursion til Tølløse. Vi skulle ud og se på de forskellige sikringssystemer der er i forbindelse med en station. Vi kiggede på stationens sikringsanlæg, der kan betjenes lokalt, men som normalt er styret fra Fjernstyringscentralen i Roskilde. Vi kiggede også på overkørslen der er i forbindelse med hovedgaden, og så kiggede vi på sporskiftet, og de dele sådan et er opbygget af. Vi var af sted sammen med Henrik Jacobsen, som i resten af uddannelsen skal være vores primære underviser i sikkerhed. Der var en "assistent" med fra Bane Danmark, Steen. Steen er uden tvivl dygtig, og ved en masse om jernbane, men han virkede ikke specielt motiverende i sin undervisningsform.

I dag (d. 24 maj) begynder så hvad vi vist alle havde frygtet - den tørre del af undervisningen, nemlig den der handler om sikkerhed. Bøgerne vi fik udleveret i de første dage af ansættelsen skulle læres udenad. Det handler om Sikkerhedsreglement, sikkerhedsinstrukser, TIB (Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger), uheldsreglement o.s.v. Det var dog ikke så slemt, for som Henrik sagde, når i kan paragraf 2, så kan i en tredjedel af sikkerhedsreglementet. Bare det dog var lige så enkelt med de andre bøger. Vi havde allerede på tredjedagen fået undervisning i, hvordan opdatering af disse bøger foregår, og allerede på nuværende tidspunkt var der kommet rettelsesblade - så det er bare at få opdateret når de kommer, og der kommer løbende rettelser til de forskellige bøger.

Undervisningen i sikkerhed strakte sig over fire dage. Her blev adskillige paragraffer fra sikkerhedsreglementet gennemgået. Henrik forstår at formidle stoffet, og kan forklare hvorfor tingene er som de er. Henrik præsenterede på førstedagen sig selv som autist - intelligent autist, når det handler om sikkerhedsreglementet, og det skal nok passe. Senere har vi så fået at vide, at han f.eks. sidder i signalkommisionen, og rent faktisk har meget at skulle have sagt inden for området. Jeg tror vi har været heldige med at få Henrik som undervise - hen er meget kompetent.


Dette er den togtype - 4. generations S-tog som jeg forhåbentlig ender med at have licens til at køre engang i marts 2008

Den sidste dag i maj skulle vi så lære om farligt gods. Vi blev overdænget med papirer, med RID-numre, fareklasser og en masse andet som igen var svært at se relevansen i for hele holdet. Vi skal som sagt køre på S-banen og på lokalbanerne, hvor der ikke fragtes ret mange tankvogne med farligt gods. Men som tidligere beskrevet er uddannelsen en generel lokomotivfører-uddannelse - så det er nok klogt alligevel at hænge i, og følge med. Nogle dage kan virke meget lange, når undervisningen ikke føles relevant, og andre dage går let og hurtigt, når det er noget spændende eller noget man føler er relevant - sådan tror jeg alle på holdet føler det. Nu er der jo heller ikke så lang tid til, at vi skal ud og køre igen - og det hjælper nok også på motivationen.

Fredag d. 1. juni handlede undervisningen om Højttalerbetjening, radio- og telefonkommunikation. Det var en af de mere underholdende dage. Vi fik forskellige opgaver, og blev delt op i hold. Vi fik f.eks. til opgave, gennem skolens højttalersystem, at annoncere om at toget ikke kørte videre, og at passagererne kunne benytte andre tog i stedet. Vi fik kun de tørre tekniske facts - og skulle så forklare det på "almindeligt dansk". Det var en af de dage, som jeg følte fløj af sted. Den efterfølgende uge startede med en dags undervisning i konflikthåndtering. Vi fik lært, hvordan man takler vanskelige kunder, hvilket jeg mener jeg i forvejen skulle have en del erfaring i gennem mit job som taxichauffør. Jeg var ikke enig med læreren i alle punkter, men fik dog alligevel noget med, som jeg håber jeg kan bruge i fremtiden. Læreren (Ivan), brugte en stor del af dagen på "rollespil" - og jeg syntes ikke det virkede særligt realistisk, men det var alligevel en underholdende dag, hvor man så andre sider af folkene på holdet.

De sidste tre dage i første skoleperiode handlede om evakuering/beredskab og terror. Vi havde også besøg af en underviser fra sikkerhedspolitiet. Det var også nogle dage som gik hurtigt, da underviserne forstod at gøre undervisningen spændende. Men nu handler det vist for de fleste på holdet - mig selv inklusive om at komme ud og køre tog, hvilket de næste mange uger handler om.....


Her er så min arbejdsplads de kommende mange uger - førerrummet i Litra-SA/SE

Uddannelsen - del 4