Uddannelsen som lokomotivfører hos DSB S-tog ... del 2

Billederne her på siden er lånt fra Mortens Jernbanefotos

Det var så blevet dagen, hvor vi skulle ud og køre med i toget for første gang. Jeg havde dagen forinden ringet til min kørelærer, og aftalt mødested og tid. Vi mødtes helt som aftalt, og der var perfekt kommunikation fra første øjeblik. Vi fik en sludder om hvor længe han havde være ansat hos S-tog, og hvor længe han havde været kørelærer. Vi snakkede lidt om min baggrund, og om de første dage af uddannelsen - og det blev lynhurtigt tid til at bevæge sig hen mod perronen hvor vi skulle afløse.


4. generations S-tog Litra-SA på Østerport spor 13

Henrik som indtil nu har været min kørelærer på S-tog, mente noget overraskende for mit vedkommende, at når jeg havde fået udleveret nøgle til førerrummet og S-toget, at den da skulle afprøves. Så i med min nøgle, og computere og lamper i togets førerrum blinkede og dyttede. Jeg havde ikke fortalt Henrik, at jeg ikke de seneste 10 år havde kørt i S-tog, heller ikke som passager, så jeg havde faktisk ikke set eller kørt i et 4. generations S-tog som vi nu befandt os i førerrummet af. Men som sagt, så havde jeg dagen forinden siddet hjemme og læst lidt i noget af det materiale vi havde fået udleveret, navnlig betjeningsvejledningen til S-toget. På den måde havde jeg da en smule fornemmelse af hvordan det skulle foregå. Henrik loggede sig ind i togets computer, og fortalte, at nu var der afgang til vendesporet - øhhhh - så jeg tænkte grundigt på hvad jeg havde læst, og trykkede på et par knapper efter beskrivelsen i bogen. Over i stolen og fremad med håndtaget - og så kørte toget mod vendesporet med mig ved roret. Det var ikke lige hvad jeg havde forventet, navnlig ikke når vi havde fået at vide at vi "bare" skulle med ud og se hvordan en arbejdsdag ser ud og ikke skulle røre ved noget.

Jeg har så efterfølgende snakket med Henrik, min kørelærer som med baggrund i den snak vi havde den første halve time om min og hans baggrund mente, at det måtte være den bedste måde at gribe starten an på for mit vedkommende. Det er jeg nu tilbøjelig til at give ham ret i. Den første dag i et S-tog blev således en spændende dag, hvor jeg faktisk kørte toget fra start til slut. Henrik lod mig dog gå tidligt hjem, da det var en aftenvagt, og jeg skulle jo begynde den egentlige uddannelse den efterfølgende dag hos CPH West i Høje Tåstrup.


4. generations S-tog Litra-SA på vej nordpå ved Østerport

Den 10. maj begyndte den første del af den teoretiske uddannelse så på skolen i Høje Tåstrup. Efter en introduktion, hvor folk fik hilst på hinanden, og navnlig på de nye mennesker vi nu mødte der var ansat på lokalbanerne forskellige steder på Sjælland, var det blevet tid til den første pause. Her var morgenbuffet med franskbrød, rundstykker og tilbehør - og masser af kaffe. Det er nødvendigt med store mængder kaffe for mit vedkommende, da jeg de seneste mange år med baggrund i mit job som taxichauffør ikke har været vant til at stå op om morgenen - jeg har vel nærmest levet om aftenen og natten. Men når man først kommer ind i rytmen, så er det såmænd ikke så slemt som jeg havde frygtet :-) Der kommer også senere her på siden beskrivelser af dage hvor man møder rigtig tidligt - og det kan faktisk godt lade sig gøre - også for mit vedkommende :-).

Det skulle hurtigt vise sig, at uddannelsen som jeg nu var gået i gang med var mere omfattende en jeg i første omgang havde forestillet mig. Halvdelen af de godt 10 måneder går med teoriundervisning - den anden halvdel går med praktik. Det vil sige, at vi skal ud og køre tog i almindelig daglig drift. Det sidste er selvfølgelig også det mest spændende. Længere fremme i uddannelsen handler det om litrauddannelsen - her gås der meget mere i dybden med materiellet som vi skal køre - for mit vedkommende S-tog. Det er også denne del af uddannelsen jeg ser mest frem til - da teknikken interessere mig. Vi skal her bl.a. lære at udbedre mindre fejl på materiellet, det nytter jo ikke, at der skal en mekaniker eller elektriker ud på strækningen for at udbedre mindre fejl. Her skal vi lære at klare os selv, da vi jo er alene i toget (udover passagererne selvfølgelig) ude på strækningen.

Resten af dagen gik med undervisning i jernbanegeografi, infrastruktur og operatører, selvfølgelig afbrudt af pauser til både frokost, eftermiddagskaffe og ekstra indlagte rygepauser til os der ikke kan lade være med den slags pjat. Den efterfølgende dag var også helliget undervisning om de samme emner. Man kan mene at der er for meget tid til dele af undervisningen, men det gav så masser af tid til at stille spørgsmål om alt muligt jernbanerelateret. Underviserer (Ove) de første to dage i Høje Tåstrup har en fortid inden for Bane Danmark, så han kunne svare på mange af vores spørgsmål.


4. generations S-tog Litra-SA på vej mod Høje Tåstrup - her ved Valby station

På tredjedagen i skoleforløbet på CPH West (d. 14 maj.) skulle vi have et kursus, "Pas på på banen". Det er et kursus Bane Danmark forlanger at alle der arbejder på deres infrastruktur har gennemgået. Her handlede det om sikkerhed/sikkerhedsafstande - både i forhold til tog og køreledninger - både dem der hænger hvor de skal, og navnlig dem der ikke hænger hvor de skal, men er faldet ned, og hvad vores reaktion over for sådanne ting i det daglige skal være. Den 15. maj handlede undervisningen om personaleforhold. Det handler både arbejdstider og hviletider, afspadsering og overarbejde. Det blev endnu en dag med meget nyttig information som man har kunne tage med i den videre uddannelse.

Den 16. maj handlede undervisningen om lokomotivførerens rolle, straffelov og kriseberedskab. Her fik vi et indblik i, hvordan det foregår hvis man bliver involveret i ulykker, påkørsler o.s.v. De fleste spørgsmål fra holdet denne dag handlede om påkørsler, reaktioner på disse og hvordan det foregår når (og ikke hvis) man kommer ud for sådanne. Det er et af de emner, som der bliver spurgt til igen og igen. Det var også et af de spørgsmål, som jeg fik under ansættelsessamtalen - hvordan vil din reaktion være, hvis du påkører en person? Jeg mente ikke at det var noget jeg kunne svare på, da jeg jo aldrig havde prøvet det - det måtte være det rigtige svar, for jeg fik da jobbet!

Uddannelsen - del 3