Materialer der bruges under uddannelsen til lokomotivfører

 

Materialerne består af adskillige bøger og hæfter. Mange af disse bøger skal også ligge i rygsækken/tasken når uddannelsen er færdig og man skal ud og køre på strækningerne. Ligesom meget af materialet skal være paratviden. Står man med et problem, så er der sjældent tid til at slå op i bøgerne alligevel. Hos DSB-Fremføring er man i øjeblikket i gang med at implementere bærbare computere, som kan indeholde alle disse materialer, og som er nemme at opdatere dagligt. Når det virker som det skal, så kan man da håbe at det samme sker hos S-tog.

Der er både bøger der omhandler teknik og andre som omhandler sikkerhed. Derudover bliver der i undervisningen benyttet adskillige PowerPoint-præsentationer og overheads (jyske PowerPoints :-) ).

I den sikkerhedsmæssige del, er det primært "Sikkerhedsreglementet af 1975", "SIN (Sikkerhedsinstrukser)" og "TIB (Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger)" der benyttes. Der er dog flere andre bøger og hæfter, såsom "Lokalbane SIN", "ATC-Instruks", "UR (Uheldsreglement)" og "UT (Usædvanlige Transporter)".

Alle reglementer der omhandler sikkerhed opdateres ofte, og derfor har jeg valgt at lægge links til disse. Det betyder, at de kan downloades i senest opdaterede version via disse links.

Sikkerhed

Sikkerhedsreglement af 1975 Indeholder de generelle og grundlæggende jernbanesikkerhedsregler.
Strækningsinformation (TIB) TIB er delt op i tre dele. En generel del, og så en for henholdsvis Østdanmark og en for Vestdanmark. Det er således ikke nødvendigt for os der skal køre på S-tog, at køre rundt med informationer over jyske og fynske strækninger. Så blev rygsækken da for lille :-)
Sikkerhedsinstrukser (SIN) Ligesom TIB er SIN delt op i en Øst og en Vest del.
ATC-Instruks ATC-instruksen vedrører funktion og betjening af mobile ATC-anlæg
Arbejde i spor "Arbejde i spor" er Banedanmarks reglement for arbejde i og ved trafikerede spor. Reglementet er sammen med SR (Sikkerhedsreglementet af 1975) grundlaget for arbejder på Banedanmarks infrastruktur.
Uheldsreglement (UR) Uheldsreglementet gælder ved alle uheld, der sker i forbindelse med jernbanedrift på Banedanmarks spor.
Usædvanlige transporter (UT) UT-instruksen indeholder oplysninger vedrørende transporter der pga. størrelse eller vægt skal transporteres på særlige betingelser (usædvanlige transporter).
Fjernbanens Kørestrømsinstrums (FKI) FKI - Fjernbanens kørestrømsinstruks er Banedanmarks sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 25 kV 50 Hz.
S-Banens Kørestrømsinstrums (SKI) SKI - S-banens kørestrømsinstruks er Banedanmarks sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 10 kV / 1650 V DC.
LA Daglige udgivelser vedrørende hastighedsnedsættelser og andre ændringer i infrastrukturen. Den daglige La skal medbringes for de strækninger man skal køre på.
BaneDanmark Der kan findes meget mere materiale på BaneDanmarks hjemmeside. Bl.a. materiale om det danske jernbanenet, som var materialer der blev benyttet på de første dage af uddannelsen i Høje Tåstrup.
Tjenestekøreplaner Tjenestekøreplanen er en oversigt over de kanaler, Banedanmark har tildelt togselskaberne, jvf. den årlige tildelingsprocedure.

Alle materialer fra BaneDanmark ligger i PDF-format.

Teknik

Det meste af materialet der omhandler teknik ligger ikke som den sikkerhedsmæssige del frit tilgængeligt på nettet. Derfor har jeg scannet en stor del af materialet. Det er måske ikke i den bedste kvalitet, hvilket skyldes, at filerne så ville blive urimeligt store. Der er også de obligatoriske kaffepletter på en del af siderne. Jeg håber dog, at det kan bruges alligevel!!!

Teknik - Indledning Forside og indholdsfortegnelse
Teknik - Jernbanemateriel Omhandler grundopbygningen og tekniske data på noget af DSB og lokalbanernes materiel.
Teknik - Motor Omhandler dieselmotorens opbygning
Teknik - Trykluft & Bremser Omhandler både trykluft- og hydrauliske bremser
Teknik - Elektriske systemer Omhandler opbygningen af både høj- og lavspændingssytemerne
Teknik - Transmissionssystemer Omhandler mekanisk, hydraulisk, dieselelektrisk og elektrisk transmission
Teknik - Styresystemer Omhandler opbygningen af  bl.a. systemer som forbinder lokomotiver og styrevogne
Teknik - Vognlære Indeholder en grundigere beskrivelse af jernbanemateriels opbygning
Betjeningsvejledning For Litra SA & SE Omhandler betjening og fejlretning for den nye type Københavnske S-tog